Poem logo
Poem logo
Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn (Thơ)
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
ghen (thơ và lời bình)
Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn (Thơ) & Hàn Tuyết Băng (Bình Thơ)

BÌNH BÀI THƠ "GHEN" CỦA THANH TRẮC NGUYỄN VĂN. Vung tay bỏng lửa ghen hờn. Dở dang giờ nhặt cô đơn bốn mùa... Thanh Trắc Nguyễn Văn đã đun sôi cái “ghen” lên sùng sục của sự đỗ vỡ ngang tàng lắm xót thương. Rồi thì cũng...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm