Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lâm Kiến An (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng)
Tác phẩm: Tổng số có 3 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
lâm kiến an viết
Tác giả: Lâm Kiến An (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng)

LÂM tộc có ta nhà vinh hiển KIẾN thức của ta lớn rộng sâu AN vui tự tại không lo nghĩ VIẾT những câu thơ nói sự đời.

niệm phật a di
Tác giả: Lâm Kiến An (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng)

Ngày ngày niệm phật A Di Đời luôn thẳng thót dễ dàng mà đi Niệm bằng tâm tịnh từ bi Ngày sau giác ngộ thoát ly bể trần. Thơ của LÂM KIẾN AN

việt nam và tuổi xuân xanh
Tác giả: Lâm Kiến An (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng)

VIỆT NAM tổ quốc anh hùng, chống Tây, chống Mỹ, chống thằng tay sai. VIỆT NAM tổ quốc hôm nay, nhờ ơn Đảng, Bác trở nên thịnh cường. VIỆT NAM sức mạnh phi thường, làm cho thế giới nể nang bội phần. VIỆT NAM chống giặc...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm