Poem logo
Poem logo
Tác giả: Thạch Thuận Hòa
Tác phẩm: Tổng số có 3 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bụt ơi! (buddho)
Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự & Thạch Thuận Hòa

Có những lúc rong chơi Nhưng con sẽ mãi nhớ Tất cả các việc làm Niết bàn là cứu cánh. Chùa Kossom

dục tu - trầm lặng
Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự & Thạch Thuận Hòa

DỤC TU - Trầm Lặng. Tâm còn ham muốn chưa buông. Giới luật hành trì ước muốn khó khăn. Dự Lưu Thánh quả đầu tiên. Chưa vào dòng thánh đảo điên lụy phiền. Giới luật cấm thủ đeo mang. Tưởng tri rằng đúng tâm can hành...

hoa và người
Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự & Thạch Thuận Hòa

Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi, Người khôn ai nỡ nặng lời đến ai. Một mai nếu có ra đi, Còn lại ký ức không phiền với ai. Chùa Kossom Thứ tư, 25/4/2018 *TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm