Poem logo
Poem logo
Tác giả: Y - Phong , Description Toxic Hat
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
mask tho , phương trượng !
Tác giả: Y - Phong , Description Toxic Hat

Phương Trượng , vào Chùa , Phương Trượng Tu. Quyền cơ ảo tưởng, như Phù Du. Đang thơ, đang áo , đang Quyền Bí. Đang lúc hại người , thật khỏa khuây. 9 câu để chít , mì , chuyên nóng. 10 câu họ viết, phở Mì ...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm