Poem logo
Poem logo
Tác giả: HỒNG DƯƠNG , Mưa Mưa Mưa
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bullying, bullied ! shit. hey ???????? you shit hd
Tác giả: HỒNG DƯƠNG , Mưa Mưa Mưa

To: Tkaraoke Tommy ! This Nick : call herself HỒNG DƯƠNG. This NICK, and more nick from her, many more ! Tommy, có ít thì giờ lắm , (tl) không có thì giờ , để đi đánh lộn với ai ! Tommy , (tl) ...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm