Poem logo
Poem logo
Tác giả: PHẠM VĂN TUẤN
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
những vần thơ xướng họa 47
Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & PHẠM VĂN TUẤN

HẠ LÉN CHỒM QUA KHUNG CỬA ĐỢI. TA LẠI GOM VỀ CÁNH PHƯỢNG RƠI. ( Bài xướng ). HẠ nắng đâu còn rải mọi nơi. LÉN đi bỏ lại nỗi trông vời. CHỒM lên lá đổ vàng tha thiết. QUA dưới cây nghiêng sẫm lả lơi. KHUNG cảnh chiều...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm