Poem logo
Poem logo
Tác giả: Thiên Lang
Tác phẩm: Tổng số có 50 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
biết đâu
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Không ngoái đầu trở lại

biết làm sao?!
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Đừng ngoái đầu trở lại

cá với chim
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Không ngoái đầu trở lại

chối từ
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Không ngoái đầu trở lại

đến gặp em ngày ấy
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Không ngoái đầu trở lại

đi...
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Không ngoái đầu trở lại

dư chút nỗi niềm
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Không ngoái đầu trở lại

giữ
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Không ngoái đầu trở lại

hạ xa
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Không ngoái đầu trở lại

hoài niệm [1]
Tác giả: Thiên Lang

Lời bài thơ đã xoá Chẳng để lại cho ai Người trên bước đường dài Không ngoái đầu trở lại

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm