Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đinh Lăng Rượu...
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tữu nồng say !
Tác giả: Đinh Lăng Rượu...

Tữu nồng anh uống cho say. Men nồng anh uống anh say thôi mà. Bình minh nhắm nhí riêng mình. Chuẩn bị say nửa men tình nồng cay. Tình buồn rượu đắng Đinh Lăng. Sẽ không phấn khởi bỏ công ngồi hoài. Nếu như anh chọn , rượu...



TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm