Poem logo
Poem logo
Tác giả: Duyên Tình Vương Vấn, Biết Sau Ngăn Niềm !
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
gió mưa duyên tình !
Tác giả: Duyên Tình Vương Vấn, Biết Sau Ngăn Niềm !

Gieo mùa gió lạnh duyên tình. Trong mơ ru giấc nhớ anh phương nào . Cuốn rơi lá ước trúc đào. Lang thang khói tỏa vầng mây giăng sầu . Nhớ về quê lệ tuôn trào. Duyên tình vương vấn , biết sao ngăn niềm. Làng bên reo...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm