Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bùi Tuần Hoàn
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tình tho(bài hoạ)
Tác giả: JB.Nguyễn Hùng & Bùi Tuần Hoàn

Tung hoành trục khoán. Giao Cổ Đối. Nhất Vận. HỒN thơ diễn đạt nét tinh nhanh. MƠ ước ngày đêm trọn phúc lành. NỬA nguyện tơ vương thôi giá lạnh. CHỮ ghi khát vọng bớt khô hanh. DUYÊN trời vận nghĩa sao mà tránh. HOÀI bão...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm