Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bú Sữa !
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
điếm hay điểm ? sư tầm ! (tl)
Tác giả: Bú Sữa !

Từ Sư Tầm ! mới ton ! về Thoa Phan ! Điếm bú sữa, không kể đêm hay ngày ! Nhứt là thì giờ ! không ngủ ! Cứ thoa , thoa , mãi , Yvonne Nguyễn diễm tiến ! The RAPIST ! CV-R none of ...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm