Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trần Quang Thọ
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
lỗi âm chùng
Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & Trần Quang Thọ

LỖI ÂM CHÙNG !!! Bài xướng : Quang Thọ. ( Mỹ lục thanh, bát láy, lưu thủy đối, chính đối.). Dở dang nốt nhạc... Lỗi âm chùng. Phách trở giây đàn lạc lõng chung. Tại kẻ ơ thờ xao lãng quá. Bởi tâm bạc bẽo rót...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm