Poem logo
Poem logo
Tác giả: Leaning Waves !
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
{tl} sóng chào nghiêng !
Tác giả: Leaning Waves !

Cơn sóng chào nghiêng lòng biển rộng . Tình em chở nặng, bao chiếc thuyền duyên . Mưa giông bảo gió, ai ơi, triểu quặn . Đừng trách , buồn chi, hai cảnh Quê Hương ! Hai phương trời , tình nghỉa , mãi vấn vương . Thiên...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm