Poem logo
Poem logo
Tác giả: SMV 11/7/2020
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chân trong chân ngoài
Tác giả: Vũ Việt Hùng & SMV 11/7/2020

CHÂN TRONG CHÂN NGOÀI. Chân thành mà cứ bỏ hàng hai. Một cái “liên thông” một cái ngoài. Rằng hỏi sen đầm tru tét mõm. Hay là đế quốc sủa ồm tai. Cờ giương đợi gió chừng như giễu. Áo đổi chờ đô nghĩ cũng hài. Lão Trạch ông...

khúc giao mùa
Tác giả: Vũ Vệt Hùng & SMV 11/7/2020

KHÚC GIAO MÙA. Vạt nắng chiều nay cũng hiểu mùa. Bên vàm từng sợi dệt lưa thưa. Dềnh doàng sóng lượn xuôi con gió. Lướt thướt mây chùng đựng hạt mưa. Đông đến heo may chừng đã đủ. Thu đi vàng mắt giấc chưa vừa. Nhiều khi...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm