Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phamanhoa
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đ i. đ â u. c h o. t h i ế p. t h e o. c ù n g
Tác giả: Vũ Vệt Hùng & Phamanhoa

Đ I. Đ Â U. C H O. T H I Ế P. T H E O. C Ù N G. “”””””””””””””””””””””””””””””. Chàng đi, thiếp nguyện sẽ theo cùng ! Dẫu cảnh nguy nga, cõi lạnh lùng ! Quá khứ huy hoàng thề sớt đủ ! Tương lai u ám nguyện chia chung...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm