Poem logo
Poem logo
Tác giả: Hui Hsin (Huy Hoàng - Einar.)
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
"huy hoàng"
Tác giả: Hui Hsin (Huy Hoàng - Einar.)

Ta đã sống quá nửa đời rẻ mạt. Vẫn hằng mong khắc khoải phút huy hoàng. Những vần thơ ta cố viết từng trang. Đâu nghĩa lý, cứ điêu tàn, chẳng khác! Ta đã sống gần hết đời chua chát. Bao đắng cay lấn át thảy ngọt bùi. Lấy...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm