Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lê Huy Trứ
Tác phẩm: Tổng số có 330 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đế quốc ngầm
Tác giả: Lê Huy Trứ

Quốc gia ngầm phò đế quốc ngầm, Đế quốc ngầm chỉ đạo thế giới. Vô sắc tướng, tối thượng thừa, Diệt nó đi thì ta sống với ai?

điểm chiến lược của trung cộng
Tác giả: Lê Huy Trứ

Cưởng chiếm Đài Loan là thất cách Mua Việt Nam nam tiến trường chinh Việt Nam yết hầu Trung Cộng Đông Nam bành trướng Tàu lấy Việt Nam

diên hồng hải ngoại
Tác giả: Lê Huy Trứ

Quốc kêu, toàn dân nghe chăng, quốc gia nguy biến. Nước nhà lâm nạn, nên hàng hay chiến? Thế ta yếu, kế gì lo chinh chiến? Giặc ở trong nhà, ông bà phải đánh. *. Thuở xưa, loa mõ vang, chiếu vua...

diện mục
Tác giả: Lê Huy Trứ

Yêu quái trong đầm diện mục chi? Cớ sao thiên hạ muốn tát đầm? Quái đầm như cái lá đa, Đen như mõm chó, chém cha cái đầm.

diện mục bổn lai
Tác giả: Lê Huy Trứ

Vòng luân hồi giật mình tỉnh giấc Tham sân si mỵ ngã vô minh Đâu là bến giác bờ mê Cái gì diện mục vật gì bản lai

diệt chủng
Tác giả: Lê Huy Trứ

Tàu đồng hóa Đại Việt. Đại Việt diệt Chiêm Thành. Thừa thế cướp Chân Lạp. Việt Cộng diệt Việt Nam. Trung Cộng diệt Việt Cộng. Việt gian diệt tỵ nạn. Cộng đồng diệt lẫn nhau. Hải ngoại chợ...

đỉnh cao
Tác giả: Lê Huy Trứ

Tự ty thành tự tôn Đỉnh cao của trí tuệ Nước giàu nhưng dân nghèo Dân chủ không tự do

định tâm
Tác giả: Lê Huy Trứ

Định tâm, hỷ xả từ bi Chân tâm như ngọc Ma ni Trí tuệ soi sáng vô minh Tâm an tịnh, vạn vật yên

đội lốt người
Tác giả: Lê Huy Trứ

Làm chuyện bất khả lậu Biết điều không thể kể Thiên cơ bất khả lậu Lậu sẽ bị tận thông

đời quá đẹp
Tác giả: Lê Huy Trứ

Tôi thấy bầu trời xanh. Và những đám mây trắng. Trời sáng chúc lành. Đêm tối thiêng liêng. Và tôi tự nghĩ. Thế giới đẹp tuyệt vời. (Lê Huy Trứ dịch). *. I see skies of blue, and clouds of white. The bright blessed...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm