Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lê Huy Trứ
Tác phẩm: Tổng số có 330 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đổi thay
Tác giả: Lê Huy Trứ

Nước tan anh mới chạy qua, Việc nhà anh biết đổi thay thế nào? Anh đi, cha mẹ buồn thiu, Cột đèn còn đó hay chờ vượt biên?

đồng bất đồng
Tác giả: Lê Huy Trứ

Chúng sinh vì căn tánh đồng khác biệt Cho nên, tâm trí đều đồng bất đồng Chân lý chính nghĩa tự tánh thuyết phục Sự thật lẽ phải giải thoát nhân sinh

đồng độ
Tác giả: Lê Huy Trứ

Chúng sinh đồng căn tánh vô minh Bản lai đồng bất đồng diện mục Chân lý đồng đạo chánh pháp Trí tuệ đồng giác ngộ vô ngã tướng

đông tây
Tác giả: Lê Huy Trứ

Bờ Đông bến Tây bỉ ngạn hồi Lúc chưa lai vãng luyến mơ màng Khứ hồi mới thấy đồng khác lạ Đông khác giống Tây, Tây đồng khác Đông

đồng, bất đồng
Tác giả: Lê Huy Trứ

Khi mình điên mà mình không biết mình điên, đó là Giải Thoát. Khi mình điên mà mình biết mình điên, đó là Giác Ngộ. Tâm sanh, ta và chúng sinh thể bất đồng. Tâm không sanh, chúng sinh và ta đồng nhất thể. Nếu bạn...

đừng quên nở trộ
Tác giả: Lê Huy Trứ

Mình đi mô chẳng trở về? Qua Xuân Mai nhớ Phượng về Hạ thương Mình đi qua chốn vô thường Đời như gió thoảng Tâm lòng nhẹ tênh Dù mình đi mãi không về Xuân Mai nhớ trộ Hạ về Phượng khai

đúng sai
Tác giả: Lê Huy Trứ

Đúng không là đúng. Sai không là sai. Đúng là sai. Sai là đúng. Đúng là đúng. Sai là sai. Không sai? Không đúng? Không đúng? Đúng không? Bát Nhã Tâm Kinh trí tuệ viên dung. Như thị tri...

duyên kỳ ngộ
Tác giả: Lê Huy Trứ

Gió đẩy Hạt bay, cao vút vút cao, cánh chim phiêu bạt, cũng dạt lao đao. Không gian gió lộng, đầy khuôn vườn vắng, thoảnh dáng tiên nga, lướt nhẹ gót đào. *. Phong, hoa, tuyết, nguyệt, thiên tiên...

gà nhà
Tác giả: Lê Huy Trứ

Gà già, mù điếc nhớ quên, hư danh bám víu, nhục hèn đậy che. Hèn trước giặc, ác với nhau, gà già gần chết, đá nhau tận tình. *. Gà nhà, bôi mặt đá nhau, gà cùng một mẹ, đá nhau sau...

ghẹo bồ nhí
Tác giả: Lê Huy Trứ

Tau ở nhà vợ tau nhớ mi, nhớ mi nên phải trốn vợ đi. Không đi mi tét (text) răng không đến, đến thì mi nói đến làm chi. Làm chi tau đã làm chi được, làm được tau làm đã lắm mi. *. Moa ở ga này Moa nhớ Toa, nhớ Toa...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm