Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lê Huy Trứ
Tác phẩm: Tổng số có 52 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
ái ái
Tác giả: Lê Huy Trứ

Sắc như điện chớp có rồi không Ái sắc xuân tươi héo thu vàng Trong ái thịnh suy, không sợ hãi Ái ân ái ái giọt sương hồng

ái ân
Tác giả: Lê Huy Trứ

Trăm năm trước thì ta chưa ái Trăm năm sau ái cũng như không Cuộc đời sắc dục không không Trăm năm còn lại tấm lòng ái ân

ái dục
Tác giả: Lê Huy Trứ

Ái dục không tướng, vô sắc hình. Biết tính lạ thường dễ mấy ai? Muốn biết cái dâm cho thật rõ, Từ chiều cứ ngủ đến canh năm.

ái nghiệp
Tác giả: Lê Huy Trứ

Đã mang ái nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn người gần người xa Sắc yêu ở tại lòng ta Ái ân kia mới bằng ba chữ tài.

bến ni, bờ tê
Tác giả: Lê Huy Trứ

Mình hỏi, răng không về bên ni? Mình nhón gót dòm trước trộ sau. Mình ơi! Mình đang ở bên ni. *. Mình ơi! Răng mà qua bên nớ? Mình dòm bên ni ngóng bên nớ. Mình ơi! Mình đang ở bên nớ. *. Mình ơi! Mình không đi...

bờ ni, bến nớ
Tác giả: Lê Huy Trứ

Mình hỏi, răng không về bên ni? Mình nhón gót dòm trước trộ sau. Mình ơi! Mình đang ở bên ni. *. Mình ơi! Răng mà qua bên nớ? Mình dòm bên ni ngóng bên nớ. Mình ơi! Mình đang ở bên nớ. *. Mình ơi! Mình không đi không...

chồng yêu
Tác giả: Lê Huy Trứ

Chồng yêu không phải là chuyện cổ tích, ngay bây giờ, thực tại trước mắt tôi:. Con tôi hạnh phúc được cha thương yêu, tình nghĩa chồng không đầu môi chót lưỡi. . *. Mọi thứ tôi đã từng hay so sánh, so thành, sánh bại...

chưa mần được mô
Tác giả: Lê Huy Trứ

Chưa nức mắt mi rượng tau Tau chê mi nhỏ chưa mần được mô Bây chừ mi đã dậy thì Tau khen mi đẹp, mi chê tau già

cứu con
Tác giả: Lê Huy Trứ

Chim cu bay nhảy trong lồng Tau Mi mần lén chẳng cần sợ chi Không ngờ mạ biết mạ la Tau đem sính lễ đến nhà cứu con

đầu cỏ đọng sương
Tác giả: Lê Huy Trứ

Thân như điện ảo có lại không, Vạn vật xuân xanh thu úa vàng, Kệ mệnh thịnh suy không quái ngại, Thành bại như đầu cỏ đọng sương.

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm