Poem logo
Poem logo
Tác giả: Mai Lan Cúc Trúc.
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
mai lan cúc trúc.
Tác giả: Mai Lan Cúc Trúc.

Mai Lan Cúc Trúc. Ý́ MAI Nguồn sống quật cường. Vượt qua gian khó, thân vươn vào đời. Ý́ LAN Mạnh sức lộc chồi. Lá xoè đón nắng trên đồi nắng tươi. Ý́ CÚC Chúc thọ mọi người. Năng lượng...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm