Poem logo
Poem logo
Tác giả: Vân Tú
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cái bang
Tác giả: Vân Tú

CÁI BANG. Cái Bang bang chủ thứ Mười Lăm. Lẫm liệt thần oai khí lạnh lùng. Bảo quốc trừ gian dùng đả cấu. Vệ dân diệt bạo xử Hàng Long. Tống triều giữ vẹn lòng nhân nghĩa. Liêu quốc làm tròn dạ hiếu trung. Huynh đệ...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm