Poem logo
Poem logo

con nhện

Tác giả: Ttbn
Con nhện ngủ vùi quên lưới giăng
Chắc là nó mộng để bâng khuâng
Tơ nào nó dệt cho vừa ý
Nó dệt bao lâu dệt mấy lần

Nó dệt lâu rồi vẫn chưa xong
Mạng lưới bao nhiêu chữa đẹp lòng
Hình như nó muốn nhiều thêm nữa
Lưới rộng nên thời phải tốn công

Nó nắn đo từng những khúc quanh
Nó vẫn đêm đêm có một mình
Nó thao thức dậy làm cho chắc
Ðể màng lước chặc khỏi mong manh

Nó cực nhiều nên nó ngủ vùi
Nó cần giấc ngủ để còn hơi
Ðể khi thức dậy còn trao chuốc
Mạng lưới nầy đan cũng sắp rồi

Con nhện hình như thức dậy rồi
Nó nhìn mạng lưới mỉm cười vui
Chờ không lâu nữa thì đan hết
Tâm huyết hằn mong cả một đời

Con nhện tìm giăng mãnh lưới sầu
Trên vùng trán rộng nét thêm sâu
Kìa đuôi mắt nhện đan nhiều nét
Tôi khóc từ hay tóc bạc màu

6.23.02

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm