Poem logo
Poem logo

phật dược sư lưu ly quang

Tác giả: Nguyễn Tâm
Phương đông thế giới an bày
Hồng danh Giáo Chủ chính ngài Dược Sư
Mười hai đại nguyện chân như
Hướng về cực lạc an cư thoát trần

Nước kia bảy báu trong ngần
Sanh về cõi ấy muôn phần an vui
Dược Sư bệnh tật tháo lui
Như phương thuốc quý mà nuôi tâm lành

Bảy danh hiệu để thọ hành
Thiện Danh Xưng Cát Tường thành Phật Vương
Danh này lành tốt yêu thương
Ban cho phước đức mọi đường sanh linh

Vô Ưu Tối Thắng chứng minh
Tâm không phiền não dạ sinh lòng từ
Đớn đau giá lạnh tiêu trừ
Cầu thời y phục xà cừ hiện ra

Lôi Âm Pháp Hải danh ta
Bảo Quang Kim Sắc cũng là pháp danh
Thần Thông Du Hý khởi sanh
Đem muôn lợi lạc trọn dành thế gian

Bao nhiêu oan trái đeo mang
Bệnh từ tâm thức ra ngoài xác thân
Lưu Ly Quang Phật đỡ nâng
Bao nhiêu tai ách tham sân buông rời

Ngọc xanh ánh sáng muôn đời
Quang minh trong sạch sáng ngời cõi thiên
Hiện tiền Phật pháp vô biên
An nhiên giải thoát đến miền trời Đông !


08 - 25 - 2011

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm