Poem logo
Poem logo

điêu thuyền

Tác giả: Nguyễn Tâm
Định phần Tam Quốc phân chia
Chiến tranh thuở đó đoạn lìa gia can
Tư Đồ Vương Doãn chiếu ban
Phải giết Đổng Trác bạo tàn thí vua

Lã Bố sức cọp trí cua
Vô mưu hữu dũng chớ đùa diệt chung
Hai tên bè phái tứ tung
Nhận nhau phụ tử để cùng mưu mô

Làm sao sức yếu thế cô
Bên kia Tướng Quốc cả bồ quân lương
Khởi binh ắt sẽ bị thương
Bày mưu hiến kế đôi đường vẹn nguyên

Con nuôi Tư Đồ chính chuyên
Đẹp ngời sắc nước Điêu Thuyền là tên
Chọn ngày tiệc rượu mời lên
Ra mắt Đổng Trác để bền mưu sâu

Tướng Quốc háo sắc bấy lâu
Nay thời mỹ nữ đứng hầu lả lơi
Lão già dâm tặc chịu chơi
Vuốt đôi ria mép không lời thốt ra

Nghe nàng hát múa đàn ca
Như tiên giáng thế Hằng Nga xuống trần
Em đây phận gái một lần
Xe hoa đến rước ân cần em theo

Phen này ly gián một keo
Đưa Trác cửa trước giao kèo đôi bên
Trò đời lắt léo cũng hên
Cửa sau Lữ Bố khóc đền duyên em

Anh thương anh ngó mà xem
Thằng cha họ Đổng ép em về hầu
Từ nay duyên gãy nhịp cầu
Sớm mai xuất giá để sầu cho anh

Hét to Bố nổi mặt xanh
Cha gì cái thứ giật giành bồ con
Hận thù chồng chất trên non
Bố về giết Đổng cho tròn thệ xưa

Bầu trời hé nắng sau mưa
Màn đêm mờ mịch khéo chừa ánh trăng
Đèn hoa dân chúng kéo giăng
Điêu Thuyền nhi nữ sánh bằng trượng phu !

08 - 30 - 2011

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm