Poem logo
Poem logo

tây thiên nhị thập bát tổ

Tác giả: Nguyễn Tâm
Ma Ha Ca Diếp
Đệ nhất đầu đà
Nơi cõi ta bà
Cứu người nghèo khổ

Thiền tông các tổ
Còn có A Nan
Trí nhớ trời ban
Thuộc làu lời Phật

Chuyên tu tất bật
Thương Na Hòa Tu
Thế gian bụi mù
Cầu về chánh giác

Lòng người tạo tác
Ưu Bà Cúc Đa
Tâm dạ thiệt thà
Tu đời khổ hạnh

Nhờ Tổ bên cạnh
Nên Đề Đan Ca
Từ khi xuất gia
Một đời học tập

Thiền Tông sáng lập
Tổ Di Dà Ca
Hậu thế xem qua
Công Ngài không nhỏ

Trên cao sáng tỏ
Thật rõ chân như
Thất Tổ tâm từ
Ngài Bà Tu Mật

Đạo quả chân thật
Phù Đà Nan Đề
Phật đã hướng về
Lo truyền đạo giáo

Người đời nói láo
Bởi từ miệng ra
Phục Đà Mật Đa
Khẩu tịnh chứng đắc

Bao nhiêu khúc mắc
Xá lợi thân ta
Bà Lật Thấp Bà
Toàn thân xá lợi

Tu không nên đợi
Ngày tháng sẽ qua
Phú Na Dạ Xa
Luôn luôn tinh tấn

Quỷ ma gây hấn
Trí tuệ u mê
A Na Bồ Đề
Tim Ngài an định

Muốn tu nhẫn nhịn
Trở ngại vướn va
Ca Tỳ Ma La
Vượt qua chướng ngại

Tự do tự tại
Tổ thứ mười ba
Long Thọ đâu xa
Phước duyên Phật tánh

Trổ hoa thêm nhánh
Cạo đầu xuất gia
Ca Na Đề Bà
Được truyền đại pháp

Nắng mai ấm áp
La Hầu La Đa
Sư đến tận nhà
Cha cho theo học

Xuất thân vương tộc
Tăng Già Na Đề
Vật chất ngài chê
Tọa thiền tập luyện

Sử kinh kể chuyện
Già Da Xá Đa
Khen ngợi ngài là
Giỏi tranh biện đạo

Kiếp xưa ai tạo
Cưu Ma La Đa
Nghe Phật hãi hà
Về sau giác ngộ

Đất lành Phật độ
Ngài Xà Dạ Đa
Vượt qua yêu tà
Lãnh hội tông chỉ

Lành thay hoan hỷ
Bà Tu Bàn Đầu
Vì đâu nhiệm mầu
Thầy về khai thị

Hồng trần mộng mị
Nay Ma Noa La
Khoát áo cà sa
Hoằng dương khắp chốn

Tử sinh nguy khốn
Có Hạc Lặc Na
Giữa đêm trăng ngà
Đắc pháp biến chiếu

Cũng không thể thiếu
Sư Tử Bồ Đề
Sanh tử ngoài lề
Thí đầu chẳng ngại

Tay trái nắm lại
Bà Xá Tư Đa
Viên tịnh xương da
Xá lợi cả thước

Thái tử cả nước
Bất Như Mật Đa
Bỏ ngôi xuất gia
Không màng danh vọng

Mây trời cao rộng
Bát Nhã Đa La
Ăn mày không nhà
Mà thành chánh quả

Vị Tổ cao cả
Bồ Đề Đạt Ma
Du hóa đạo xa
Phép thiền tịnh tọa

Thế gian nhiều họa
Đạo Phật sáng ngời
Chúng sanh trọn đời
Quy y Tam Bảo !

09 - 02 - 2011

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm