Poem logo
Poem logo

nguyễn ngọc cảnh

Name:Nguyễn Ngọc Cảnh
Giới Tính :Nam
Ngày Sinh :03-08-1997
quê Quán :Trường Mỹ-Tam Thái-Phú Ninh-Quãng Nam
Chổ ở hiện tại:TNKNV-TDTT-TQN
Nick Name :Cảnh Xù
Phone: :01634284031
:01278737548
facebook :cậu ấm nhà nghèo
yahoo :canhxu_01634284031@yahoo.com

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm