Poem logo
Poem logo

xuân oán

Tác giả: Kim Xương Tự
Đả khởi hoàng oanh nhi
Mạc giao chi thượng đề
Đề thì kinh thiếp mộng,
Bất đắc đáo Liêu Tê.

Dịch Nghĩa
Đánh đuổi con chim oanh vàng đi
Đửng cho nó kêu trên cành
Khi nó kêu làm kinh động giấc mộng của thiếp
không mơ đến được Liêu Tây.
Dịch Thơ
Xuân oán
Đánh đuổi cái oanh vàng đi
Đừng cho nó hót tỉ ti trên cành
Chim kêu giấc mộng tan tành
Chẳng cho thiếp tới được thành Liêu Tây.
Bản dịch: K.D

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm