Poem logo
Poem logo

xuân oán

Xuân Oán

春怨

打起黃鶯兒,
莫教枝上啼。
啼時驚妾夢,
不得到遼西。

Xuân oán

Đả khởi hoàng oanh nhi
Mạc giao chi thượng đề
Đề thì kinh thiếp mộng,
Bất đắc đáo Liêu Tây
(khuyết Danh)

Dịch
xua chim oanh vàng trên cành đi
Đừng cho nó hót trên cây kia
tiếng hót làm thiếp tỉnh mộng
không đến được Liêu-Tây (cùng chàng)
(Chầng Đệ)

Spring Resentment
Scare away little yellow birds
Stop their singing on the trees
that woke up my dream of
joining my love at Liao-Xi Soldiers' camp


Oán Xuân
Đuổi giùm chim nhỏ oanh vàng
không cho nó hót vang vang trên cành
Làm cho mộng thiếp tan tành
Giật mình không đến được thành Liêu-Tây*
(Trần Đại)

___________
* Liêu Tây (遼西): Phía tây của Liêu, Phía đông là Liêu-Đông

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm