Poem logo
Poem logo

tôi và tiền

Tác giả: Vũ Kim Thanh
Tôi không mơ bạc vàng
Mà chỉ màng tình cảm
Trong tâm hồn không bao giờ bén bảng
Một tình thương mang nhan sắc bạc vàng
Cuộc đời tôi có nghèo
Như bèo trôi mặt nước
Nhưng trên đường tôi bước
Bạc vàng kia là nô lệ không mầu
Tôi muốn trôi trôi mãi
Trên dòng đời rộng rãi
Một tình cảm vô biên
Không mua được bằng tiền
Vì tiền là sứ giả
Trong xã hội loài người
Không thể là sứ giả
Trong tình cảm lòng tôi…

Vũ Kim Thanh

MONEY AND ME

I don’t dream about silver or gold
But only yearm for feelings from the heart
And my soul will neve be haunted
By longings tainted by the touch of gold.

Although I’m very poor in this life
Nothing but a weed on the water’s surface
Yet on the path I take to find
Money and gold are but faceless slaves.

I wish there’d flow on and on
In this cunrrent life wide and broad
Afeeling of love with limit
Which can not be purchased by money

For money is like ambassador
Necessary in any human community
But it can’t be acce pted as ambassador
In my heart or in any of my feelings .

Vu kim Thanh
Translated by Thanh Cherry

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm