Poem logo
Poem logo

mỗi ngày sống

Tác giả: Nguyên Đỗ
Mỗi ngày sống có rất nhiều quyết định
Lựa chọn nào cũng ảnh hưởng mai sau
Chọn làm sao cho kết quả tươi màu
Cho mai hậu, đừng bốc đồng chọn ẩu

Chọn điều tốt chớ nên chọn điều xấu
Chọn hiền lương và nên lánh dữ, nguy
Cõi người ta thành hay bại cũng tùy
Vào ý chí cũng như vào hòan cảnh

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm