Poem logo
Poem logo

kính dâng quốc tổ

Tác giả: Tâm Thơ
Lưu truyền tự cổ nước Nam
Tâm thân thần tử vinh quang các đời
Cất công khởi nghiệp theo thời
Dựng nền nước Việt trong trời bao la
Ngôi nhà Quốc Tổ dân ta
Đền Hùng chót đã ông cha rắp lòng
Nguyễn, Lê, Trần, Phạm, Ngô cùng
Thanh danh các họ trùng trùng đệ huynh
Liêm khiết sống, lẫn anh minh
Hẳn đây Đại Việt kiên trinh đại đồng
Gan của hổ, trí của rồng
Bền tâm bảo quốc cùng dòng thời gian
Lập thành đô đóng cửa quan
Công trình tô điểm giang san nước nhà
Nay quốc vận biến sơn hà
Về đâu chẳng biết theo đà tạm xa
Xuân đất khách chẳng đèn hoa
Hạ về không thấy mưa sa cổng đình
Thu qua gió bạt vô tình
Đông mờ tuyết phủ lộ Trình tha hương
Dân ta khắc khoải vấn vương
Mình nay xứ lạ phô trương những gì?
Nhớ xưa tích sử kinh kỳ
Tổ tiên hùng dũng kiên trì lập công
Hoài thương nét đẹp non sông
Trông về quốc nội ai không muốn về?
Đến đâu cũng lập câu thề
Nguồn an ủi sẽ là đền Hùng Vương

Tâm Thơ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm