Poem logo
Poem logo

buồn đêm về xứ

Tác giả: Đông Hòa
(nhị thủ – thuận nghịch độc)

1a.
Mông mênh biển lạnh khói sương mờ
nhịp lắng đàn gieo nhẹ khúc tơ
sông lạc gió buồn lời vấn mãi
mộng ru ai oán giọng theo hò
phong hư thoảng biếc trời xa thẳm
ứa lệ đêm thầm mắt khẽ vơ
trông đợi bến xưa tình lữ khách
dòng xuôi nước lạnh biển sương mờ

2a.
Mờ sương biển lạnh nước xuôi dòng
khách lữ tình xưa bến đợi trông
vơ khẽ mắt thầm đêm ứa lệ
thẳm xa trời biếc thoảng hư phong
hò theo giọng oán ai ru mộng
vấn mãi lời buồn tiếng lạc sông
tơ khúc nhẹ gieo đàn lắng nhịp
mờ sương khói lạnh biển mênh mông

1b.
sương trắng phủ đầy giấc loạn mơ
nhẹ rơi màn khói rũ tranh mờ
trường thiên cảnh khuyết mây tìm đến
muộn tối đêm hoang mắt vọng chờ
nương khẽ gió xa dòng nước lạnh
chậm tan mây vắng bến trăng hờ
thương hoài dạ nhớ thuyền xuân trước
vương vấn lạc theo sóng dạt bờ...?

2b
Bờ dạt sóng theo lạc vấn vương
Trước xuân thuyền nhớ dạ hoài thương
Hờ trăng bến vắng mây tan chậm
Lạnh nước dòng xa gió khẽ nương
Chờ vọng mắt hoang đêm tối muộn
Đến tìm mây khuyết cảnh thiên trường
Mờ tranh rũ khói màn rơi nhẹ
Mơ loạn giấc đầy phủ trắng sương.

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.6.2010

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm