Poem logo
Poem logo

đức mẹ giáng đàn

Tác giả: Nguyễn Gia Linh
Thì con phải trần ai trau luyện
Ngày cùng đêm phải tiến mới nên
Gom thần điển báu xây nền
Là điều cốt yếu mối giềng Đạo châu.
Và phải sửa một bầu thanh khiết
Tâm cho tròn con biết chùi lau
Ngọc trong trong suốt ánh mầu
Đó là hồn đạo thanh cao Mẹ dành

Con phải luyện tập tành vóc ngọc
Đàn Tiên đây con học lý mầu
Mẹ ban điển huệ thâm sâu
Miễn con đoạt vững lý mầu đừng xê.

Thì sẽ tiếp bốn bề quang điển
Báu luyện kia Mẹ chuyển tâm thần
Cho hồn con trẻ lâng lâng
Để tròn bước đạo cuộc trần đắp xây.
Con theo học
Con đã quyết khuyên ai trui luyện
Sống những ngày chuyên tiến làm nên
Định thần học đạo đắp nền
Lo xây mối đạo tịnh hiền gôm châu

Con quyết sửa vun bầu tinh khiết
Tâm nguyện cầu sớm biết vùi trau
Ngọc trong muôn kiếp gom mài
Được nghe Mẹ dạy thanh cao chỉ rành

Đời cuối thế tập tành tuổi ngọc
Kể từ đây cố học thâm sâu
Mẹ ban đạo lý nhiệm mầu
Siêng năng tập luyện, nguyện cầu lắng nghe

Đàn cơ tiếp trọn bề xem điển
Điển Mẹ về linh chuyển hôi tâm
Con mong học luyện uyên thâm
Cho tròn mối đạo duyên trần lo xây

Nguyễn Gia Linh họa

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm