Poem logo
Poem logo

tịnh tâm là hỷ xả

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Tịnh tâm là hỷ xả,
là buông bỏ tất cả
để thường sống an vui
và trọn vẹn bao la.

Tịnh tâm là buông bỏ
tất cả mọi âu lo
để thường sống trọn vẹn
tuyệt vời như là gió.

Tịnh tâm trong vô niệm
để luôn sống tỉnh điềm
và muôn thuở tươi mát
như hoa sen vô nhiễm.

Tịnh tâm trong an lạc,
cho đời luôn tươi mát
để thường giúp muôn lòai
vui sống tròn vô tác.

Vô tác là hồn nhiên,
là vui sống thần tiên
để cho niềm hạnh phúc
muôn thuở thành miên viễn.

Tịnh tâm trong Chơn lý
để luôn sống hoan-hỷ
và thường giúp muôn lòai
vui sống cùng Minh trí.

Minh trí là trí sáng
muôn thuở đầy minh quang
nên thường giúp muôn lòai
vui sống trọn bình an.

Chơn lý vốn vô ngôn
nên vượt thóat dại, khôn
để thường giúp muôn lòai
luôn sáng suốt, ôn tồn.

Vô niệm là Chơn lý
nên muôn thuở từ bi
và thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn hoan hỷ.

Vô niệm là vô ưu
như trăng sáng mùa Thu
nên thường giúp muôn lòai
thóat si mê, hận thù.

Vô niệm là chơn lạc,
là sống tròn tươi mát
nên thường giúp muôn lòai
như Chư vị Bồ Tát.

Nguyện thường luôn tịnh tâm
để sống tròn tươi thắm
và thường giúp muôn lòai
vượt thóat bao mê lầm.

Tịnh tâm trong thanh tịnh,
trong Nguồn sống tịnh minh
để thường giúp muôn lòai
vui sống trọn an bình.

Tịnh tâm trong Trí huệ
muôn thuở vẫn tinh nhuệ
để thường giúp muôn lòai
vượt thóat mọi si mê.

Tịnh tâm trong chơn lạc,
trong Nguồn sống vô tác
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn tươi mát.

Tam Bảo là Nguồn sống
luôn mầu nhiệm, linh động
nên thường giúp muôn lòai
vui sống tròn sạch trong.

Nguyện Tam Bảo mười phương
thường soi sáng, chỉ đường
và thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn cao thượng.

Nguyện Từ Phụ Di Đà
thường hộ niệm tất cả
và luôn giúp muôn lòai
vui sống trọn an hòa.

Nguyện ánh sáng Minh trí
thường soi muôn lối đi
để thường giúp muôn lòai
luôn sống tròn hoan-hỷ.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn lòai vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...

Nam-mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo,
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

R

Hoa sen

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm