Poem logo
Poem logo
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Tác phẩm: Tổng số có 27 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chánh niệm là niệm phật
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Chánh niệm là niệm Phật. Để luôn sống chơn thật. Và thường mãi giúp ích. Cho muôn loài, vạn vật. . An định trong chánh niệm. Để luôn sống tỉnh điềm. Và muôn thuở tươi mát. Như hoa sen vô nhiễm. . Xin luôn gắng niệm...

chỉ có tâm đại hùng
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Chỉ có tâm Đại hùng. Giúp sống tròn trí dũng. Và trí dũng thường giúp. Vượt thóat bao bão bùng. . Chỉ có tâm Đại lực. Giúp sống tròn tỉnh thức. Và tỉnh thức thường giúp. Sống an vui, trung thực. . Chỉ có tâm mạnh...

công đức ngài địa tạng
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Công đức Ngài Địa Tạng. Muôn thuở khó nghĩ bàn. Vì Ngài luôn cứu giúp. Chúng sanh đang nguy nan. . Là Giáo Chủ cõi Âm, ngài luôn sống tươi thắm. Và luôn giúp muôn loài. Vượt thoát bao mê lầm. . Phật Thích Ca đã...

đã sinh ra kiếp người
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Đã sinh ra kiếp người, xin sống tròn sáng tươi. Vì bạn là Hiện thân. Của Nguồn sống tuyệt vời. . Xin phát bao lời nguyện. Để độ người hữu duyên. Và độ bao chúng sanh, giúp thóat bao ưu phiền. . Ta bà, cõi Kham...

đừng chỉ sống vì tình
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Đừng chỉ sống vì tình, tình riêng của chính mình. Vì biết bao chúng sanh. Đang còn sống điêu linh. . Đừng sống vì lợi danh, vì hay thích đua tranh, vì muôn sự thế gian. Đều tạm bợ, mong manh. . Đừng sống chỉ vì...

đừng tìm về quá khứ
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Đừng tìm về quá khứ, hãy sống cùng Chân như. Để thường giúp muôn loài. Vượt thoát vòng sinh tử. . Đừng tưởng tới tương lai, hãy sống tròn thư thái. Để thường giúp muôn loài. Vui sống tròn tự tại. . Quá khứ đã không...

giáng sinh lại đến rồi
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Giáng Sinh lại đến rồi. Nơi cõi trần hư dối, xin hãy vui để cho. Niềm hạnh-phúc lên ngôi. . Chúa là Đại Bồ Tát. Thường ban bao an lạc. Để thường giúp muôn lòai. Luôn sống tròn tươi mát. . Xin luôn kính yêu Ngài, đấng...

hãy cám ơn tam bảo
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Hãy cám ơn Tam Bảo. Giúp chúng ta hiểu Đạo. Vì chỉ có Đạo lý. Giúp sống tròn thanh cao. . Hãy cám ơn Chư Phật. Giúp ta sống chơn thật. Vì chỉ có tâm chơn. Thường giúp ích vạn vật. . Hãy cám ơn Bồ Tát. Giúp bạn sống tươi...

hãy cùng mừng giáng sinh
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Hãy cùng mừng Giáng Sinh. Ngay nơi cõi điêu linh. Vì đã có Bồ Tát. Jesus Christ rất anh minh. . Ngài là vị Bồ Tát. Luôn sống rất tươi mát. Để thường giúp muôn lòai. Luôn sống tròn an lạc. . Ngài giảng đạo tuyệt...

hãy cùng mừng năm mới
Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân

Hãy cùng mừng năm mới. Và sống tròn thảnh thơi. Vì bạn là Hiện thân. Của Nguồn sống tuyệt vời. . Xin bạn hãy vui lên. Và sống tròn rộng thênh. Để muôn thuở tươi mát. Như là một đóa sen. . Xin bạn hãy quên đi. Tất cả mọi...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm