Poem logo
Poem logo

nguyện để tâm ung dung

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Nguyện để tâm ung dung,
thường sống tròn thủy chung
với bao nguyện xuất thế
dù trãi bao bão bùng.

Nguyện để tâm sáng suốt
hầu thoát bao trói buộc
và thường xem muôn loài
như thân bằng quyến thuộc.

Nguyện để tâm an vui,
thường tinh tấn, không lùi
để thường giúp muôn loài
vượt thoát bao ngậm ngùi.

Nguyện để tâm lặng lẽ,
thường sống tròn thanh nhẹ
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn tươi trẻ.

Nguyện để tâm tỉnh giác,
thường sống tròn an lạc
để thường giúp muôn loài
luôn sống tròn tươi mát.

Nguyện để tâm quán chiếu,
để thường hay thấy hiểu
chỉ có Chơn tình thương
đem lại hạnh phúc nhiều.

Nguyện để tâm hành thiền,
giúp định lực phát triển
và huệ lực tăng mãi
trong Nguồn sống thiêng liêng.

Nguyện để tâm trì chú
và sống tròn vô ưu
để muôn thuở tươi mát
như trăng sáng mùa Thu.

Nguyện để tâm chí thành,
niệm Phật cầu vãng sanh
để được Phật tiếp dẫn
về cõi Phật an lành.

Nguyện để tâm thanh tịnh,
đầy ánh sáng quang minh
của từ bi, trí huệ
để thường giúp chúng sinh.

Nguyện để tâm nhẹ nhàng,
thường sống tròn thanh thản
để muôn thuở an vui
trong Nguồn sống thênh thang.

Nguyện bao công đức lành
thường giúp bao chúng sanh
luôn sống tròn tươi mát
như mây giữa trời xanh...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang
Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm