Poem logo
Poem logo

vo de

Tac gia: Muc Dong
Khi ta lo´n nhu~ng kha´t khao cha´y bo?ng
Hay em de`m tho a´u co`n mo?ng mo
Ta muo´n so´ng vo?i va`ng nhu Xuan Die?u
Do`i nguo`i na`o cha?ng pha?i la` ho`n tho.
So? no~i buo`n, nie`m dau
hay ca´i che´t.
So? chia li`a la´ ru?ng ca`nh bo vo.
So? men ti`nh say nga`n nam khong ti?nh.
Va` so? do`i vo´i bie´t bao chu~ "ngo`".
Da~ tu`ng mo ve` nie`m vui, ha?nh phu´c
Yeu nhie`u la´m vi? ngo?t cu?a nhan gian,
Nhu chim non tung tang vui ca ha´t,
Tren ma?nh ruo?ng do`i ba´t nga´t menh mong.
Nhung bay hoa`i ruo?ng do`i sao ro?ng qua´!
Ca´nh chim buo`n mo?i ca´nh giu~a ruo?ng kho.
Tho`i gian di dau quay la?i mo?t la`n
Du` qu´y tro?ng nhu~ng khoa?nh kha´c nga`y qua
Co´ ga´ng bay tren duo`ng do`i phi´a truo´c
Bo~ng dung buo`n khi co qua?nh mi`nh ta.
Bong hon la?i cha´y no`ng nhu~ng kha´t khao,
La?i buo`n vui, nhu~ng uo´c mo nga`y na`o
Dem dem thu´c vie´t doi do`ng tam su?.
Ho?i ca´nh chim tro`i bay ve` noi nao.
Lo`ng ta gio` muo´n yeu, muo´n mo ma`ng?
Nhu bao nguo`i giu~a cho´n nhan gian
Vi co don bui vo?i va`ng theo gio´,
Ho´a kie´p nguo`i vo?i va`ng ve` bu?i thoi.../...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm