Poem logo
Poem logo

lỗi chính tả

Tác giả: Anh THi Đi
Xin ra hộc giở nhức nhà
Dào trườn chín tã đìu là dê rô
Đy thy thỳ được cú bồ
Đy làm chứt lớng chỷ hô dới hàu
Hộc dỏi dao diệc tằm phàu
Nhâng cong lản phý làm sau cong bằn
Ở hiềng gập lành phảy chăn
Tương lay hộc dỏi cong bằn dinh hoang.

Tháng 4. 209

Cú Lần


GIỎI DỞ

Sinh ra học dở nhất nhà
Vào trường chính tả đều là zê-rô
Đi thi thì được cứu bồ
Đi làm chức lớn chỉ hô với hào
Học giỏi giao việc tầm phào
Nhân công lãng phí làm sao công bằng
Ở hiền gặp lành phải chăng
Tương lai học giỏi công bằng vinh quang.

Cù Lần

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm