Poem logo
Poem logo

dang sau mot o banh mi

Tac gia: Tran Khiem
Toi nghe mu`i ha`nh trong nuo´c uo´ng
Con heo keu he´t mo?t chu ki` tie´c thuong
Ti`nh co` thoi, nhu~ng am giai o~m o` tu` rang va` luo~i
Mo?t loa?i ban mai da~ xa?y de´n
Chu´a da`y a?o tuo?ng va`o khuon ma?t mo`
Cu?a gio´i ti´nh cu?a
Loa`i ca´ say sua ma?t tho´t

Toi nghe mu`i ha`nh trong gia´c ngu?
Toi de´m tho`i gian nhu ha´n de´m tie`n

Nhu~ng cau no´i co´ nghi~a da~ khong thu?c hie?n no?i
Bo?i su? va?n vo cu?a cu´u ca´nh
Tren doi vai cu?a qua? o´t, tha`nh la?p len nhu~ng ha?t mua mu?n nho?t
Le the de´n xo´a nhu~ng nhu ca`u duo?c dau

Toi de´m tho`i gian nhu ha´n de´m tie`n
Va` toi su? du?ng no´ cho ca´i che´t
Nhu ha´n su? du?ng tie`n

Tie´ng heo keu suo´t mo?t chu ki` tra´c tro?
Nhu~ng ca´i che´t tha`nh cong
Nhu~ng da~y nha` to`n ta?i
Nhu mo?t a?o a?nh chu`ng mu?c
O~m o` mo?t ca´ch ho?p thu´c

Toi nghe mu`i ha`nh trong so?i to´c ru?ng
Va`o noi tro´n la´nh a´nh ma?t tro`i
Va` da`y vi khua?n ti`nh thuong
Suo´t mo?t cuo?c da`i
Tri? lie?u ba`ng su? vo vo?ng

Toi nghe mu`i ha`nh suo´t ca´ nhan toi
Mo?t sa?n pha?m khong the? phoi ba`y
Nhung ro`i cu~ng duo?c tieu thu? . . .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm