Poem logo
Poem logo

xu thế ghét trung quốc nguy hiểm cho dân tộc

Tác giả: Trần Duy
Phùng Quang Thanh ! Bộ trưởng quốc phòng.
Thực hiện lời Đảng ! Giặc là bạn.
Thanh buột dân thuận hòa với giặc.
Tội với Đảng nếu bất kính Tàu.

Cắt đất chia dân ! Dâng hiến đảo.
"Hợp tác toàn diện" nguồn sống Đảng.
"Giữ nguyên tình trạng" đã dâng Tàu.
Dân yêu Nước ! Đảng giết dâng Tàu.

Tên giặc Thanh ! Nghe Hồ? Tuân Đảng?.
Đất nước Việt Nam ! Của Dân Việt.
Đảng có quyền gì? Bán đất cho Tàu.
Ngươi có quyền gì? Hô Việt hóa Tàu.

Dân nuôi ngươi ! Cho ngươi quyền lực.
Uống nước nhớ nguồn ngươi chẳng hiểu?.
Đạo lý làm người ngươi chẳng thấu.
Sao bằng cầm thú ! Xứng súc sinh?.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm