Poem logo
Poem logo

chieu ha vang

Tac gia: Ngoc Duy
Chie`u ha? va`ng
.
Con gio´ thom mo ma`ng.
Vu?t tan trong a´nh ma´t.
Em co´ pha?i ha? va`ng?
Sao lo`ng anh ru?c na´ng?
.
Chie`u roi tren duo`ng va´ng.
Mo?t ma`u nho´ mong lung.
Cho tie´ng ha´t tre? trung.
Chi`m va`o lo`ng ca´t tra´ng.
.
Mu`a ha? ve` tha`m la?ng.
Tie´ng ve ru ngo?t na`o.
Khe? go?i nhu~ng nga`y na`o.
Anh le´n trao a´nh ma´t.
.
Tho`i gian trong ti´ch ta´c.
La?i mo?t mu`a ha? sang.
Anh chie`u nay lang thang.
Ti`m em trong co?i nho´.
.
Ma`u ha? va`ng muon thuo?.
La` ma`u buo`n chia xa.
Ro`i phu´t cho´c thoa´ng qua.
Chie`u ha? va`ng khong tho?.
.
Hay lo`ng anh bo~ ngo~.
Ki`a doi ma´t chie`u nao.
Oi ha?nh phu´c bie´t bao.
Gio´ nghe?n nga`o tan vo~.
.
Cha?y tra`n trong xu´ so?.
Cu?a nhu~ng la´ cu`ng hoa.
Khoa?ng tro`i cu?a rieng ta.
Gio´ quye?n va`o hoi tho?.
.
Ro`i gio´ tung bu?i mo`.
Chie`u ha? va`ng nhu~ng na´ng.
Thi` ra anh va~n cho`.
Mo?t mi`nh tren duo`ng va´ng.
.
Ngo?c Duy

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm