Poem logo
Poem logo

mơ hoà bình

Tác giả: Hồng Dương
Thương đất Việt cong cong hình ét
Mũi gai nào cào nét hằn sâu
Bao lần chấn động địa cầu
Diệt tan quân giặc dệt mầu thiên thu

Thật kỳ lạ quân thù muôn thủa
Nước Việt nam là của Việt nam
Cớ sao chúng vẫn cứ ham
Lăm le cướp đảo sao cam được lòng

Nhân kỷ niệm trào trong cảm xúc
Bốn mươi năm kết thúc chiến tanh
Đất Việt hưởng phúc trong xanh
Cớ sao lũ giặc lộng hành Biển Đông

Hỡi dân Việt, con Rồng cháu Lạc
Sử sách này đã tạc hồn xưa
Đau thương biết mấy cho vừa
Hòa bình mới chớm sao chưa vẹn toàn

Toàn dân Việt xin đoàn kết lại
Kẻ thù xưa đã lại nguyên hình
Xin chung sức lại một tình
Tẩy chay hàng giặc đất mình mới xinh

Xin toàn thể dân mình yêu nước
Một lòng thôi đứng trước ngọn cờ
Lòng trung xin đợi thời cơ
Dìm quân giặc xuống ước mơ hòa bình...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm