Poem logo
Poem logo

ngẫm đời

Tác giả: ĐĂNG THI
(Ô thước kiều)

TỪ TÂM khi ngẫm chuyện trên đời
Trần thế bày ra lắm cuộc chơi
Hay dở vốn do người rèn luyện
Thắng thua đâu đổ tại nơi trời
Chiều chiều chén rượu hồn thanh thản
Sáng sáng chung trà dạ thảnh thơi
Đôi lúc cầm kỳ thi xướng họa
Cùng nhau đối ẩm hợp theo thời

Theo thời vui vẻ chẳng ganh đua
Cờ cuộc khai ra cũng chỉ đùa
Đôi lúc muốn làm ngu tốt sĩ
Khi thì lại trổ tướng tài vua
Cầm quân chinh chiến như mưa dội
Cưỡi ngựa giao tranh tợ gió lùa
Cười cợt nét hùng tài phế triệt
Đâu màng kẻ thắng với ai thua

Ai thua đâu nghĩ bận tâm hồn
Kẻ thắng đâu người đã đã khôn
Tướng đỏ lắm khi phần chiến bại
Binh đen đôi lúc thắng liên dồn
Tài cao lấp lánh gương phụ mẫu
Đức trọng rạng ngời dọi tử tôn
Nhân nghĩa cố công mà giữ lấy
Trăm năm bia tạc mãi trường tồn

Trường tồn nhân thế phẩm hạnh cao
Nét đẹp nhân văn đến kiếp nào
Sáng trí đừng mang tâm nỏ tiễn
Cao tài chớ vận ý gươm đao
Nước cờ dẫu thắng chưa danh tướng
Thế cuộc đang hơn chẳng kiệt, hào
Sĩ tượng vẫn còn đâu dễ bí
Pháo xe chưa chết biết ra sao

Ra sao trong giữa chốn nguy lâm
Thanh thản đùa vui nguyệt với cầm
Cờ cuộc khai hoan cùng chén rượu
Vui vầy đối ẩm khách tri âm
Thanh bần chớ để lòng suy diễn
Nhàn nhã không nên dạ tính ngầm
Một kiếp đời người vui với khổ
Âu là muôn sự cũng TỪ TÂM

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm