Poem logo
Poem logo

cách ngạn quan hỏa (kế thứ 9 trong binh pháp tôn tử)

Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC
(Đứng cách bờ để xem lửa cháy)

Muôn đời tự diễn biến là đây
Điển cố ngày xưa đã tỏ bày
Tọa trước bên Tào không lột xác
Ngồi sau phía Thiệu tự phanh thây
Trong lòng địch ắt sinh tranh lắm
Giữa trận thù luôn khiến loạn đầy
Đã tỏ lòng người đâu tốn sức
Muôn đời tự diễn biến là đây.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm