Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC
Tác phẩm: Tổng số có 38 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
(kế thứ 36 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

TẨU VI THƯỢNG SÁCH. (Trốn là thượng sách). Thượng sách chuồn nhanh kế đã bày. Trong ba sáu chước, độc chiêu này. Khi thua chóng phải tìm đường vút. Lúc bại mau là dẫn lối bay. Tạc dạ trời cao không nản chí. Ghi lòng đất...

ám độ trần thương (kế thứ 8 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

Ám độ Trần Thương kế diệu huyền. Tranh hùng Hán Sở nỗi truân chuyên. Trung Nguyên Hạng Vũ chưa lùi hậu. Đất Thục Lưu Bang đã chặn tiền. Giấu lính vùi trong đường sạn đạo. Lùa quân trốn giữa lối bưng biền. Trung Nguyên mở cõi...

cách ngạn quan hỏa (kế thứ 9 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Đứng cách bờ để xem lửa cháy). Muôn đời tự diễn biến là đây. Điển cố ngày xưa đã tỏ bày. Tọa trước bên Tào không lột xác. Ngồi sau phía Thiệu tự phanh thây. Trong lòng địch ắt sinh tranh lắm. Giữa trận thù luôn khiến loạn...

cầm tặc cầm vương (kế thứ 18 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Dẹp giặc phải bắt chúa giặc). Dẹp tặc cầm vương ấy kế lừa. Xoay vần cái sự thắng và thua. Phù Sai háo sắc suy vong cũ. Câu Tiễn báo thù phục quốc xưa. Ảm đạm hoài nghe câu bán chúa. Âu sầu mãi kể chuyện buôn vua. Phân bày...

chỉ tang mạ hòe (kế thứ 26 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Chỉ cây dâu mắng cây hòe). Dâu nhìn hòe mắng đích là đâu? Muốn nọ làm kia tạo dãi dầu. Tào Tháo lập mưu vừa đổ tội. Họ Vương trúng kế đã bay đầu. Rung cây dọa khỉ bao người bái. Mượn gió bẻ măng lắm kẻ cầu. Mục đích là...

đả thảo kinh xà (kế thứ 13 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Đánh cỏ động rắn). Đả thảo kinh xà quỷ kế thôi. Bẻ măng mượn gió lõm thay lồi. Ngụy Diên mạo hiểm nguy nào tới. Cát Lượng cầu toàn lợi vẫn trôi trôi. Đả hổ đe ruồi nên chọn lối. Rung cây dọa khỉ chớ buông lời. Ngàn năm đúc...

dĩ dật đãi lao (kế thứ 4 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Lấy nhàn đối mệt). Đãi lao dĩ dật kế cao tày. Đối mệt đem nhàn có thực hay. Xích Bích Ngô dùng công hỏa tiễn (1). Kỳ Sơn Ngụy dụng chiến xa bày (2). Âm thầm lặn xuống trong lòng đất. Lặng lẽ bay về phía chỏm mây. Vạn thuở...

điệu hổ ly sơn (kế thứ 15 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Dụ hổ rời núi). Điệu hổ ly sơn sách lược bàn. Lôi hùm xuống núi dễ gì gian. Đầy mưu hổ dụ khôn này Đức. Cạn kế hang rời dại ấy Nhan. Núi hẻm chui luồn không hẳn dễ. Hang sâu ẩn nấp có đâu toàn. Khôn ngu thắng bại do bày...

dục cầm cố túng (kế thứ 16 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Muốn bắt phải thả). Dục cầm cố túng quả mưu mô. Săn sắt thả rồi phải bắt rô. Mạnh Hoạch bao lần qui lại phản. Hầu Gia mấy bận thả rồi vồ. Im hơi lặng tiếng vì đơn lẻ. Khuấy đục buông cần bởi thế cô. Muốn bắt thì buông làm...

dương đông kích tây (kế thứ 6 trong binh pháp tôn tử)
Tác giả: Đinh Kim Chung SQTC

(Dương oai phía Đông, công kích phía Tây). Bố trận trăm tầng vạn lớp chia. Đinh tai rối mắt thấu chưa kìa. Nhìn bừa trước mặt là hư đấy. Ngắm kỹ sau đầu lại thực kia. Chốn thật Quan Công đao thép vẫy. Nơi hư Cát Lượng quạt...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm