Poem logo
Poem logo

vu lan nho me ! (me oi !)

**** VU LAN NHO´ ME?. ****
Tho: Pha?m Thanh Ha`
`
Tay khe~ nga´t do´a hoa ho`ng tra´ng
Tro`i thu buo`n nay va´ng me? yeu
Chuong chu`a vo?ng tie´ng dua chie`u
Lo`ng con nho´ me? ha´t hiu no~i sa`u

Cho tha´ng ba?y mu`a ngau gio´ lo?ng
Ti´m khung tro`i dau bo´ng me? hie`n
Gio` con duong the´ bi`nh yen
Thien duo`ng bo´ng me? linh thieng do? tri`.

Ti`nh cu?a me? con ghi cha?t da?
Nho´ sinh tho`i me? da~ gian nan
Yeu thuong lo`ng me? vo va`n
Ca? do`i me? ga´nh muon nga`n gian truan.

Mu`a ba´o hie´u ma´t rung do`ng le?
Nhi`n ma`n tro`i te ta´i mua tuon
Doa´ hoa ho`ng tra´ng khoi buo`n
Vu lan dang me? ca? nguo`n tro`i thuong.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

»»»»» ME? OI ! ««««««
Pham Thanh Ha

Noi be´n cu~ con do` xua va~n do?i
Ti`nh yeu na`o vo`i vo?i o? trong con
Du` nam tha´ng hao mo`n hi`nh da´ng me?
Trong tim con ma~i khe~ go?i Nguo`i oi!

Con khon lo´n, di ti`m chan tro`i mo´i
Cho´n que xa de? me? do?i me? cho`
Lo`ng cu?a me? khong bo` va` khong be´n
Mong con mi`nh ve` de´n be´n tuong lai

Bao kha´c khoa?i nga`y con ve` ga?p la?i
Cho me? yeu khong co`n pha?i do?i cho`
Nga`y thuong nho´ du´a con tho xa xu´
Dem am tha`m gia´c ngu? me? na`o yen.

Nam canh va´ng nie`m rieng mi`nh me? ga´nh
Thuong than co` tri~u ca´nh na?ng oa`n vai
Me? yeu con tha`m la?ng no~i u hoa`i
Gio` va´ng me? ben do`i con la?ng le~...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm