Poem logo
Poem logo

ai di ngoài suong gió

AI DI NGOA`I SUONG GIO´
Tho: Pha?m Thanh Ha`

Ai ra di giu~a mi?t mu` suong gio´
Du huong xua co´ vuong do?ng duo`ng may
Chan tro`i buo`n gio` mo?i ca´nh chim bay
Mua la´t lay... mua ve` day nu´c no?

Ai ra di trong ma`n dem tran tro?
Gom ti`nh sa`u cho no~i nho´ da`i them
Ben song thua ma`nh lie~u co´ buong me`m
Nghe kha´c khoa?i tie´ng chim dem vo?ng la?i

Ai buo´c di da?m truo`ng duo`ng xa nga´i
Go´t chan mo`n giu~a lo´i tra?i la´ thu
Va~n mie?t ma`i cho` do?i bo´ng la~ng du
Co`n la?n khua´t giu~a chie`u thu la?ng le~

Ai tha huong thuong nho´ ve` que me?
Dem la?c loa`i sa`u vo?ng xe´ tam cang
Gu?i trao ai nie`m mong do?i nga?p tra`n
Vu`ng ki? nie?m lang thang ve` go~ cu?a.....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm