Poem logo
Poem logo

bien xanh

Tac gia: Ho Xuan Thu
Co´ anh, em co´ nguo`i trong mo?ng
Bie?n kha´t khao nhu nhu~ng ca´nh buo`m
So´ng cha?ng ba?c da`u trang cha?ng la?n
Nha´p nho thuye`n suong la?nh thu?y trie`u len


Em co´ thu`a mo?t no?i thie´u anh
Nen giu~a do`ng do`i bie?n luon ca`o du~ do?i
Bie?n da?t da`o ma` trang dau bie´t
Ta?n da´y sau va~n che´ch choa´ng bo´ng hi`nh


No?i kha´t khao vo~ o`a va`o bo` da´
Bie?n vu?ng ve` khong bie´t no´i lo`i yeu
So´ng vo~ tan ti`m ve` muo´i ma?n
Ra?ng Phi Lao go?i gio´ de´n tram mie`n


Bie?n ri` ra`o bie?n bo? quen di?u em
Ma` xon xao truo´c ti`nh em no´ng bo?ng
Nho´ da´ng nguo`i o? ben kia sau ro?ng
Khong bie´t gio` na`y co´ du´ng truo´c bie?n..nho´ em.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm