Poem logo
Poem logo

ben co lieu

Tac gia: Bui Thanh Cong
Anh nho´ em qua´ cu~ng nhu khong
Gio` em. em ha?nh phu´c ben cho`ng
Quen anh di nhe´. Nguo`i ngu do´t
Mo?ng buo`n nga`y a´y tha? troi song
***************************************
Ke? la´i do` di ha`nh kha´ch cho`
Do` gio` da~ da?u be´n trang mo
Kha´ch kia tho` tha~n nhi`n co la´i
Co la´i di ro`i. Kha´ch nga?n ngo

Ha`nh kha´ch va~n cho` be´n co lieu
Chi? la`n gio´ la?nh co? lieu xieu
Bie´t bao gio` be´n co la´i mo´i
De? lo`ng lu~ kha´ch Tra?i bao die`u

Do` di troi do?c o? ben song
Co la´i oi co da~ co´ cho`ng?
Co la´i ba?o ra`ng: ( toi chua co´)
Co`n nguo`i lu~ kha´ch vo? co´ khong?

Lu~ kha´ch tha?t buo`n nuo´c ma´t roi?
Co la´i do` oi chuye?n xa vo`i
Tie`n ta`i khong co´ cong danh na´t
Thi` sao da´m ti´nh :kie´m ba?n do`i

Chie´c do` im la?ng troi tren song
Nguo`i thi` ko vo? ke? khong cho`ng
Hai nguo`i khong no´i khong ai no´i
Vo~ o`a cam la?ng gia´c mo ho`ng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm