Poem logo
Poem logo

đỉnh cao ngu

Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
ĐỈNH CAO NGU
(họa bài Nhiễu của thi nhân Cư Nguyễn)

Tự tôn là đỉnh vót vao vêu

Xây dựng ngôi trên cát phập phều

Một chợ một mình giành diễn diễu

Độc tài độc mõm giựt đàn bêu

ngoa ngôn bậy bạ không vần điệu

khoát lác tầm ruồng cứ xổ đều

Đầu đất óc heo nên đếch hiểu

Rồi đây lịch sử sẽ rao rêu.
SMV.

ĐỈNH CAO NGU
Khoái tự phong mình đỉnh vút veo.
Nhân tâm hạ thấp đến lều phều.
Một mình một cỏi ra phô diễn.
Độc mã đơn thân cố diễu bêu .
Ăn nói quàng xuyên luôn lạc điệu.
Ngoa ngôn loạn ngữ cừ tuông đều.
Ngu như óc lợn làm sao hiểu.
Sữ sách mai nầy sẽ phán rêu.
VH.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm